215/75R17.5 MIRAGE MG628

CENA: 11,700 RSD + PDV
Pogonska guma za regionalni i dugolinijski transport.

235/75R17.5 MIRAGE MG022

CENA: 13,000 RSD + PDV
Prikolična guma za regionalni i dugolinijski transport.

235/75R17.5 MIRAGE MG628

CENA: 13,300 RSD + PDV
Pogonska guma za regionalni i dugolinijski transport.

295/80R22.5 MIRAGE MG628

CENA: 22,600 RSD + PDV
Pogonska guma za regionalni i dugolinijski transport.

315/80R22.5 MIRAGE MG011

CENA: 22,700 RSD + PDV
Upravljačka ON/OFF guma za teže uslove rada.

315/80R22.5 MIRAGE MG628

CENA: 24,300 RSD + PDV
Pogonska guma za regionalni i dugolinijski transport.

315/70R22.5 MIRAGE MG638

CENA: 24,500 RSD + PDV
Pogonska guma za regionalni i dugolinijski transport.

315/80R22.5 MIRAGE MG768

CENA: 24,500 RSD + PDV
Pogonska ON/OFF guma za otežane uslove - kipere.

315/80R22.5 MIRAGE MG638

CENA: 24,700 RSD + PDV
Pogonska guma za regionalni i dugolinijski transport.

315/70R22.5 MIRAGE MG628

CENA: 25,000 RSD + PDV
Pogonska guma za regionalni i dugolinijski transport.